Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 20.11.2018r. w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poruszono następujące  tematy:  Porządek  i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy. Stan przygotowania gminy oraz gminnych instytucji do prawidłowego funkcjonowania w okresie zimy 2018/2019.

    Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zespołu - Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. W posiedzeniu udział wzięli Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy gminnych instytucji, Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie - członkowie GZZK.

    Wszyscy uczestnicy przedstawili stan przygotowania gminnych instytucji, szkół, referatów oraz samodzielnych stanowisk w Urzędzie do prawidłowego funkcjonowania w okresie zimy 2018/2019 roku.

    Po wysłuchaniu wystąpień, Przewodniczący Zespołu stwierdził że, porządek
    i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy nie budzi zastrzeżeń oraz że gmina jest prawidłowo przygotowana do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

    Burmistrz podziękował wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie i profesjonalizm podczas realizacji nakazanych zadań.