Dzień Seniora

„Dzień Seniora” to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należą się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość jakimi obdarują młode pokolenie. To oni są w naszych domach piewcami tradycji, niosą ciepło i zrozumienie. Z tej okazji 17 listopada ponad 50 Seniorów z miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska uroczyście obchodziło to radosne święto już po raz szósty.

Impreza ta została zorganizowana przez Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka”.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przedstawicielki Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wadowicach Panie: Helena Dubel – przewodnicząca i Maria Jurczak – skarbnik, Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  w Kalwarii Zebrzydowskiej Pan Andrzej Burdek oraz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pani Teresa Rusek.

Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kalwarii Urszula Pasternak w imieniu własnym i Zarządu Koła złożyła serdeczne podziękowania darczyńcom za wsparcie finansowe w zorganizowaniu „Dnia Seniora” Burmistrzowi  Miasta  dr hab. inż. Augustynowi Ormantemu, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej Pani Małgorzacie Czerwińskiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  w Kalwarii Zebrzydowskiej Panu Romanowi Miśkowiec.

Padły również słowa podziękowania za serdeczność, pomoc oraz pamięć o nas Seniorach. Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu  i Turystyki  w Kalwarii Zebrzydowskiej również należą się słowa podziękowania za gratisowe udostępnianie nam sali, w której corocznie organizujemy to ważne dla nas Seniorów święto. Burmistrz Miasta  dr hab. inż. Augustyn Ormanty przekazał wszystkim Seniorom okolicznościowe prezenty życząc im zdrowia, wielu radości, życzliwości i szacunku ze strony młodszego pokolenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Było to kolejne spotkanie Seniorów w radosnej atmosferze przy zastawionych smakołykami stołach.

Nikogo też nie trzeba było zachęcać do tańca przy dźwiękach muzyki i wspólnego śpiewania biesiadnych piosenek przy akompaniamencie akordeonisty Pana Tomka Jodłowskiego.

Urszula Pasternak