Nowe Książki w Bibliotece! Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczy w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa" 2018

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest wieloletnim programem na lata 2016-2020, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego jesteśmy beneficjentem, jest Biblioteka Narodowa.

Dofinansowanie dla naszej Biblioteki w tym roku wynosi 13 340 zł, przyznawane jest według kryterium czytelniczego (wg liczby czytelników w Bibliotece w Kalwarii i jej 4 filiach) oraz kryterium demograficznego w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Jak w każdym programie obowiązuje także wkład własny, uzależniony od stopnia zamożności gminy.

Co roku Biblioteka powiększa swoje zbiory, wzbogacając je o nowości wydawnicze. W bieżącym roku zakupiono: z dotacji podmiotowej- 1334 woluminów za kwotę 20 tysięcy złotych, a z dotacji Biblioteki Narodowej- 673 woluminów. Książki finansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa opatrzone są pieczęcią o treści „ Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, które czytelnik odnajdzie na wewnętrznej stronie okładki.

Zachęcamy do odwiedzania Biblioteki w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Filii w Brodach, Leńczach, Przytkowicach, Stanisławiu Dolnym i wypożyczania zakupionych nowości wydawniczych.

Celina Uzdrzychowska