Zakończyła się kolejna edycja projektu "Odblaskowa Szkoła"

W ramach akcji uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich wzięli udział w konkursie plastyczny pt. ”Bądź widoczny na drodze”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz dbania o bezpieczeństwo poprzez noszenie odblasków.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat prawidłowego i bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze. W ramach zajęć szczegółowo omówiono przyczyny wypadku, jaki zdarzył się z udziałem dziecka 9-letniego. Uczniowie bardzo trafnie formułowali właściwe wnioski, wykazując się bardzo dobrą znajomością przepisów i zasad w ruchu drogowym. Uczniowie klas IV-VI rozwiązywali testy dotyczące zasad i przepisów poruszania się po drodze oraz oglądali filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Akcja „Odblaskowa szkoła” zawitała także do najmłodszych mieszkańców Zarzyc. W przedszkolu w Zarzycach Wielkich odbyło się spotkanie z panią policjantką. W ramach akcji dzieci uczestniczyły także w zajęciach na temat bezpieczeństwa na drodze i wykonały okolicznościową gazetkę pt.”Noś odblaski”, którą zaprezentowały swoim rodzicom. Jest ona eksponowana przy wyjściu z budynku przedszkola i codziennie przypomina wszystkim o bezpieczeństwie. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały śliczne, świecące odblaski. Każdy uczeń szkoły i przedszkola jest wyposażony w odblaski a uczniowie klas młodszych i przedszkolaki w kamizelki odblaskowe.

ZSP Zarzyce Wielkie

 


Zwycięzca konkursu ”Bądź widoczny na drodze”