XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

W dniu 11.10. 2018 roku uczniowie klasy VIII  szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum wraz z opiekunami: ks. proboszczem J. Piaseckim, wychowawczynią  p. L. Wróblewską , p. G. Opyrchał i J. Żak, uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę. W autokarowej wycieczce, wspólnie z nami,  byli także mieszkańcy wsi Stanisław Dolny i absolwentki szkoły.  Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym pielgrzymują na Jasną Górę  od 18 lat.

W tym roku przybyliśmy do Matki Bożej Częstochowskiej , aby jako Rodzina Szkół im. Jana Pawła II świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości  przez naszą Ojczyznę oraz 40. Rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Msza święta została sprawowana pod przewodnictwem: JE ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego i Duszpasterza naszej Rodziny ks. bp. Henryka Tomasika. Przed tronem Królowej Polski dziękowaliśmy Bogu za liczne błogosławieństwa, których udziela nam za Jej pośrednictwem.

Przed Eucharystią, każda ze szkół  "wysłała" do Jana Pawła II  baloniki z prośbami , wypisanymi na karteczkach. Środki finansowe, będące materialnym efektem pielgrzymki, zostały przekazane  na pomoc najbardziej potrzebujących powstańców warszawskich oraz do dyspozycji Metropolity Lwowskiego.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym