Posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji [18.10.2017]

 

Kalwaria Zeb. 04.10.2017 r.

 


BR.0012.6.2017.C

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 18 października 2017 r. (środa) o godz. 10.45 posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Wyniki edukacyjne na podstawie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych za okres ostatnich 3 lat.
  3. Osiągnięcia sportowe za okres ostatnich 3 lat.
  4. Problemy wychowawcze w szkołach.
  5. Współpraca z Ośrodkiem Administracyjnym Szkół Samorządowych.
  6. Zasady wynajmu sal gimnastycznych na terenie Gminy.
  7. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Budynku „Stare Kino” przy ul. Mickiewicza 4.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Pacut