Darmowa pomoc prawna

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska mogą korzystać z darmowej pomocy świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wadowickiego.

Wyżej wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działania darmowej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego uzyskają Państwo pod adresami internetowymi:

Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowice,
adwokat Kraków oraz
Starostwa Powiatowego w Wadowicach

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się przy al. Jana Pawła II 7, w budynku Przychodni Zdrowia. Z bezpłatnej porady prawnika mogą Państwo skorzystać w następujących godzinach:

  • w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00,
  • we wtorki od godziny 10:00 do 18:00,
  • w środy od godziny 8:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 18:00,
  • w czwartki od godziny 10:00 do 18:00,
  • w piątki od godziny 8:00 do 16:00.

 

Ponadto na terenie Powiatu Wadowickiego działają dwa inne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (w Wadowicach oraz w Andrychowie), z których korzystać mogą mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Szczegółowe lokalizacje tych punktów, jak również harmonogramy ich działania można znaleźć pod linkami wskazanymi powyżej.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie każdy mieszkaniec Gminy Kalwaria Zebrzydowska pozostaje osobą uprawnioną do korzystania z darmowej pomocy prawnej. Pomoc ta - co do zasady - przysługuje osobie spełniającej co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,

2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,

4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia.

6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w Ustawie o pomocy społecznej.

 

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska do korzystania z darmowego poradnictwa prawnego.

 

Z wyrazami szacunku
radca prawny Bernard Jirnov
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”
z siedzibą w Krakowie

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wadowickim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Andrychów (ul. Starowiejska 22b):

Pn.: 8:00 – 16:00
Wt.: 10:00 – 18:00
Śr.: 8:00 – 16:00
Cz.: 10:00 – 18:00
Pt.: 8:00 – 16:00

2. Kalwaria Zebrzydowska (al. Jana Pawła II 7):

Pn.: 8:00 – 16:00
Wt.: 10:00 – 18:00
Śr.: 8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00
Cz.: 10:00 – 18:00
Pt.: 8:00 – 16:00

3. Wadowice (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):

Pn.: 8:00 – 16:00
Wt.: 10:00 – 18:00
Śr.: 8:00 – 16:00
Cz.: 10:00 – 18:00
Pt.: 8:00 – 16:00