XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [21.07.2017]

 

 

Kalwaria Zeb. 17.07.2017r.

BR.0002.5.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmian.) - zwołuję na dzień 21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  4. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
  5. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

PLIK DO POBRANIA
Projekt uchwały (pdf, 14,573.95KB)