Pozyskaj fundusze z Unii Europejskiej! Realizuj plany!

Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej można pozyskać w LGD „Gościniec 4 żywiołów”. W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 2 250 000,00 zł PLN)  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane będą mogły aplikować o środki realizację zaplanowanych działań i przedsięwzięć. Już wkrótce w LGD będą ogłoszone konkursy grantowe skierowane  głównie do organizacji pozarządowych.

 

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” realizuje Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej można pozyskać w LGD „Gościniec 4 żywiołów”. W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 2 250 000,00 zł PLN) zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane będą mogły aplikować o środki realizację zaplanowanych działań i przedsięwzięć. Już wkrótce w LGD będą ogłoszone konkursy grantowe skierowane głównie do organizacji pozarządowych. Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na realizację LSR należy złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację operacji do stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” z zakresu:

- Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo–kulturowymi obszaru LGD
- Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury
- Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"
- Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe

 

Projekt musi być zgodny z celami zawartymi w LSR oraz złożony w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji. Złożone projekty podlegają ocenie przez Radę Stowarzyszenia (organ decyzyjny LGD), która wybiera te, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów LSR. Następnie wybrane wnioski przekazywane są do instytucji w celu podpisania umowy z wnioskodawcą.

Wartość wsparcia przyznawane na realizację zaplanowanych przedsięwzięć

- projekty grantowe – wielkość dofinansowania 90%,
- projekty własne
– wielkość dofinansowania 95 %,
- inkubator przetwórstwa lokalnego
- dofinansowanie do 500 tyś, zgodnie z zasadami programu
- projekty konkursowe - intensywność pomocy dla org. pozarządowych i organizacji pożytku publicznego 85%

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów. Na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i harmonogram naborów. W najbliższym okresie odbędą się bezpłatne spotkania informacyjne połączone z doradztwem. Informacje o spotkaniach umieszczane są na lokalnych stronach internetowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/2017/170130lgd.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020