Monografia Kalwarii i Wystawa Jubileuszowa

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na promocję jubileuszowej publikacji „Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej. Na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej”, która odbędzie się 28 czerwca 2017 o godz. 16.00 w lokalu Biblioteki al. Jana Pawła II 24.

Redaktorem naukowym monografii jest dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor wielu publikacji z zakresu historii regionalnej. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Uniwersytetów Jagiellońskiego, Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Rzeszowskiego oraz pasjonaci lokalnej historii.

Publikacja składa się z dwóch części – Sacrum kalwaryjskie oraz Kalwaria w czasach współczesnych. Treść oparta jest na zbiorach archiwalnych, pochodzących z IPN, sieci archiwów państwowych kościelnych oraz zbiorów osób prywatnych.

Promocji monografii towarzyszy Wystawa Jubileuszowa. Wśród eksponowanych zdjęć na szczególną uwagę zasługują widok kalwaryjskiego Rynku z przełomu XIX w., budynek Szkoły Powszechnej z roku 1892,w oraz zdjęcie lotnicze Kalwarii z 1937 roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią Kalwarii.

W czasie spotkania będzie można otrzymać bezpłatnie egzemplarz książki.

Bogusława Moskała
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej