Wystawa Jubileuszowa w Bibliotece Publicznej

Od 7 czerwca 2017 r. w lokalu Biblioteki Publicznej w Kalwarii można obejrzeć Wystawę przygotowaną z okazji Jubileuszu 400-lecia pierwszej lokacji miasta.

W Wystawie wykorzystano stare pocztówki i zdjęcia Kalwarii pochodzące z końca XIX w, okresu międzywojennego, czasów PRL-u oraz współczesne. Na szczególną uwagę zasługują: widok fragmentu kalwaryjskiego Rynku z przełomu XIX i XX w., budynek Szkoły Powszechnej z roku 1892 ( obecnie siedziba Urzędu Miasta) oraz zdjęcie lotnicze miasta z 1937 r.

Ekspozycja informuje o wydawnictwach jubileuszowych, do których należą: Album „Kalwarii cztery stulecia” wydany staraniem Urzędu Miasta, monografia pt. „Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej. Na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej” pod redakcją prof. Andrzeja Nowakowskiego, opracowanie mgr inż. Piotra Moskały „Fundatorzy Kalwarii Zebrzydowskiej”, medal wybity z okazji 400-lecia miasta, pocztówki okolicznościowe oraz karty i znaczki pocztowe wydane przez Koło nr 32 PZT w Wadowicach.

Na Wystawie zamieszczono także biogramy i zdjęcia osób zasłużonych dla Kalwarii: Wojciecha Weissa, Władysława Niemczynowskiego, Adama Grodnickiego, Ignacego Wielgusa, Władysława i Marii Pawłowskich, Leszka Augustyniaka.

Do przygotowania Wystawy wykorzystano zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, portalu fotopolska.eu, oraz materiały udostępnione przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej i osoby prywatne.

Za udostępnienie materiałów dziękujemy:
p. Wacławowi Benowskiemu
p. Markowi Ćwikle
p. Tomaszowi Dziedzicowi
p. Marii Halczuk
p. Eugeniuszowi Kozikowi
p. Piotrowi Moskale
p. Bogusławowi Ochmanowi
p. Jackowi Rzący
p. Antoniemu Wielgusowi
p. Radosławie Wojtas

Wystawa Jubileuszowa będzie dostępna do końca sierpnia 2017 r.

 

Bogusława Moskała
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej