Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [11.05.2017]

 

 

Kalwaria Zeb. 08.05.2017r.

BR.0012.5.2017.D

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 9.30 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  • skarg i wniosków rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta,
  • referatu budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  • skarg i wniosków rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta,
  • referatu budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu).
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
 7. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 15 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda