Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [04.05.2017]

Kalwaria Zebrzydowska 27.04.2017r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 4 maja 2017r. (czwartek) o godz. 9:30 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  - wykonania uchwał Rady Miejskiej,
  - ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2016 z budżetu gminy,
  - zamówień publicznych i przetargów,
  - zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg oraz umorzeń podatków.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  - wykonania uchwał Rady Miejskiej,
  - Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2016 z budżetu gminy,
  - zamówień publicznych i przetargów,
  - zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg oraz umorzeń podatków.
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 15 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda