Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[13.05.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.05.2014 r.

ZP.271.10.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych zadań od 1 do 9, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 71267 – 2014 w dniu 02.04.2014 r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 82639 – 2014 w dniu 15.04.2014 r. na: „Budowę dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań”

 

część nr 1 – zadanie nr 1:

Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy boisku sportowym).

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 51 860,00 zł brutto

słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 1 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

88,93

88,93

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

79,62

79,62

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

70,03

70,03

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

87,66

87,66

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

83,73

83,73

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

69,15

69,15

 

część nr 2 – zadanie nr 2:

Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Stanisław Dolny.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 53 075,00 zł brutto

słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 2 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

86,47

86,47

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

79,54

79,54

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

70,13

70,13

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

88,60

88,60

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

84,29

84,29

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

69,29

69,29

 

część nr 3 – zadanie nr 3:

Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Górny.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 48 560,01 zł brutto

słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 01/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 3 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

91,48

91,48

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

78,41

78,41

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

71,12

71,12

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

87,73

87,73

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

83,49

83,49

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

70,28

70,28

 

część nr 4 – zadanie nr 4:

Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy „Agronomówce”).

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 51 975,00 zł brutto

słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 4 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

88,68

88,68

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

79,80

79,80

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

70,30

70,30

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

88,03

88,03

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

83,79

83,79

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

69,32

69,32

 

część nr 5 – zadanie nr 5:

Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Podolany.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 48 555,90 zł brutto

słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 90/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 5 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

90,06

90,06

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

78,40

78,40

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

70,67

70,67

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

86,95

86,95

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

82,98

82,98

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

69,76

69,76

 

część nr 6 – zadanie nr 6:

Budowa terenu  utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz urządzeniami w miejscowości Zebrzydowice.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 153 948,01 zł brutto

słownie złotych: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem 01/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 6 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

70,85

70,85

2.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

62,84

62,84

3.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

4.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

88,45

88,45

5.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

88,53

88,53

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

63,78

63,78

 

część nr 7 – zadanie nr 7:

Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Brody.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 46 199,00 zł brutto

słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 7 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

92,62

92,62

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

78,66

78,66

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

72,71

72,71

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

88,38

88,38

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

83,11

83,11

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

70,40

70,40

 

część nr 8 – zadanie nr 8:

Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Przytkowice.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

FUX System Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 17 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena wybranej oferty: 54 910,00 zł brutto

słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziesięć 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 8 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

86,76

86,76

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

91,96

91,96

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

77,33

77,33

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

100,00

100,00

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

88,75

88,75

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

82,57

82,57

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

69,91

69,91

 

część nr 9 – zadanie nr 9:

Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS  wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Średni.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

cena wybranej oferty: 40 997,99 zł brutto

słownie złotych: czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 99/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 9 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

100,00

100,00

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

91,61

91,61

3.

Muller Jelcz Laskowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz – Laskowice

54,17

54,17

4.

FUX SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17 b
66-400 Gorzów Wielkopolski

90,66

90,66

5.

HERKULES Ryszard Syska
ul. Śląska 41 A
32-500 Chrzanów

78,99

78,99

6.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras
Młynne 251
34-600 Limanowa

93,20

93,20

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o. o.
ul. Cicha 4/23
43-100 Tychy

80,06

80,06

 


Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski