Goście z Rosji

W dniu 10 grudnia 2013 r. z wizytą do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przybyła delegacja deputowanych Rady Federacji Rosyjskiej oraz samorządowców obwodu kirowskiego. Nasi goście przybyli do Polski na zaproszenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W programie wizyty zaplanowano zwiedzanie Krakowa oraz kilku innych miast w Małopolsce. w tym Kalwarii Zebrzydowskiej.
Delegacji przewodniczył Grzegorz Seroczyński Główny Specjalista Biura ds. Międzynarodowych i UE Kancelarii Senatu. Na spotkaniu w „Starym Kinie” Burmistrz Miasta przekazał informacje o mieście i gminie, jak również odpowiadał na pytania dotyczące jej rozwoju gospodarczego. Reprezentacja rosyjskich samorządowców była zainteresowana współpracą gospodarczą i wymianą handlową.
Goście zwiedzili miasto, w tym pawilon wystawowy Cechu Rzemiosł Różnych - zapoznając się z tradycjami rzemieślniczymi gminy, a także Klasztor Ojców Bernardynów, gdzie poznali historię wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Sanktuarium.