Inwestycje w gminne bazy sportowe

Plan odbudowy bazy sportowej na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska jest sukcesywnie realizowany. Po przeprowadzeniu remontów na obiekcie „Kalwarianki” następnie LKS „Filkówki” w Barwałdzie Średnim przyszedł czas na przebudowę bazy sportowej w Leńczach.

Aby zrealizować to zadanie, konieczne było przejęcie w marcu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska nieruchomości należących do klubu (boiska sportowego, ogrodzenia, budynku szatni, budynku gospodarczego oraz rozpoczętą budowę i przebudowę budynku zaplecza przy boisku sportowym wraz z instalacjami).

Kolejnym etapem było ogłoszenie w sierpniu b.r. przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”, w wyniku którego do realizacji zadania wyłoniono firmę: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Adamek, Sucha Beskidzka. Koszt zadania: 96.134,96 zł netto. Przedsięwzięcie wykonano przed terminem obowiązującej umowy. W dniu 25 października dokonano odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.

Warto wspomnieć, że w pobliżu boiska sportowego, zaplanowano powstanie placu fitness. W tym celu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną weryfikację:.

„Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy boisku sportowym)”.

Koszt całkowity projektu – 76.702,76 zł, koszty kwalifikowalne – 62.359,97 zł, wnioskowana kwota pomocy – 46.769,00 zł.