Na szlaku Siostry Izabelli

W ubiegłą sobotę (19 października), odbyły się dwa rajdy połączone w jeden: X Jesienny Rajd Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz II Rajd im. Siostry Izabelli Łuszczkiewicz.

Patrole wyruszyły o godzinie 8:15 z rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie był punkt startowy. Przed startem organizatorzy radu rozdali wszystkim pamiątkowe plakietki, mapy, karty drużyn z zadaniami oraz zebrali przyniesione wywiady. Każda grupa miała przed rajdem przeprowadzić wywiad z osobą pamiętającą czas II wojny światowej.

Uczestnikami rajdu były grupy uczniów ze szkół w Leńczach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zebrzydowicach oraz Wadowicach, łącznie sześć drużyn. Trasa przebiegała z rynku przez klasztor, dróżki, stację PKP Kalwaria Lanckorona, cmentarz parafialny w Zebrzydowicach, dom s. Szarytek do mety w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach. Zadaniem grup było przejście trasy w wyznaczonym czasie oraz wykonanie zadań na pięciu punktach kontrolnych. Zadania były związane z dziedzinami aktywności s. Izabelli, bohaterki rajdu, a także patronki 8 DSTH „Aquarius”. W tym roku odbywały się uroczyste obchody 115. rocznicy urodzin Izabelli Łuszczkiewicz. Na jednym z punktów grupy musiały dopasować języki do flag państw, na innym przebyć na czas trasę na specjalnych drewnianych nartach. Obstawę punktów stanowili harcerze z 8 Drużyny Starszoharcerskiej „Aquarius” z Zebrzydowic, która wraz z Towarzystwem Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej organizowała rajd.

Pogoda sprzyjała pieszej wędrówce szlakiem miejsc związanych z bohaterką rajdu. Piękne słońce, kolorowa jesienna sceneria i wysoka temperatura towarzyszyły uczestnikom rajdu przez całą trasę. Przed godziną 12:00 wszystkie drużyny dotarły na metę, gdzie czekała pyszna grochówka z kuchni polowej oraz kolejne atrakcje. Prócz zadań na trasie uczestnicy musieli także wykazać się w konkurencjach sprawnościowych (przeciąganie liny, strzały z wiatrówki, „mega” rzutki) oraz konkursie wiedzy o życiu i działalności bohaterki rajdu. Informacje zbierali podczas trasy, otrzymując za wykonane zadanie część życiorysu s. Izabelli. Najlepiej w konkursie poradziła sobie reprezentacja ze szkoły podstawowej w Zebrzydowicach.

Po konkurencjach odbyło się podsumowanie rajdu, rozdanie nagród i dyplomów. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Oto wyniki współzawodnictwa: I miejsce „Wadowice-Mechanik" z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Wadowicach; II miejsce drużyna "9+1" z Zespołu Szkół nr 6 Gimnazjum w Leńczach; III miejsce reprezentacja z Zespołu Szkół nr 2 Gimnazjum w Zebrzydowicach. W strzelaniu z wiatrówki najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce - Marek Porzycki; II - Dominik Szlachta; III - Eryk Moskała. Nagrody wręczyli Zastępczyni Burmistrza Miasta Kalwaria Halina Cimer, Prezes TPKZ Krystyna Duda, przedstawicielka Zakonu Sióstr Miłosierdzia z Krakowa s. Józefa Wątroba.

Organizatorzy dziękują wszystkim drużynom i ich opiekunom za udział w rajdzie. Podziękowania także składamy Urzędowi Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej za dofinansowanie imprezy oraz dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach za udostępnienie szkoły na potrzeby rajdu. Do organizacji przedsięwzięcia włączyła się także grupa studentów historii z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy na kolejne rajdy!

Sonia Knapczyk
Kierownik rajdu