Pociąg pamięci o błogosławionym Janie Pawle II

Projekt pod nazwą „Młodzież pamięta” jest realizowany we współpracy z Dzielnicą I Krakowa, Centrum Młodzieży, Urzędem Miasta Skawiny i Urzędem Miejskim w Wadowicach.
18 października, już po raz trzeci do Kalwarii Zebrzydowskiej zawitali uczestnicy „Pociągu pamięci o błogosławionym Janie Pawle II”. Pociąg wypełniony kombatantami i młodzieżą, wyrusza o poranku z Dworca Głównego w Krakowie i udaje się do Skawiny. Następnym punktem na mapie przejazdu jest Kalwaria Zebrzydowska, gdzie w Klasztorze oo. Bernardynów odbywają się centralne uroczystości. Pociąg finalnie dociera do Wadowic.
W roku bieżącym wśród uczestników przejazdu znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.
Ponad 200-osobowa grupa uczestników tego projektu zwiedziła Klasztor i zapoznała się z historią miasta oraz tradycją pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Kolejnym przedsięwzięciem projektu realizowanym we współpracy będzie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 11 Listopada.