Piąta edycja szkoły letniej Grupy V4

Każdego roku, w ramach współpracy wyszehradzkiej, Międzynarodowe Centrum Kultury organizuje szkołę letnią, której tematyka skupia się wokół ochrony dziedzictwa kulturowego, a także ochrony i zarządzania miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Program odbywa się pod patronem Ministrów Kultury Krajów Grupy Wyszehradzkiej i jest realizowany w formie wykładów, seminariów i objazdów studyjnych.

 

Tegoroczna, piąta edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 11 – 17 czerwca b.r. w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Tematem przewodnim tej edycji była problematyka dotycząca krajobrazu kulturowego – jego ochrony, zarządzania, promocji oraz partycypacji społecznej, a także roli jaką w zakresie ochrony dziedzictwa odgrywają samorządy. Doskonałym miejscem do studiowania tych kwestii okazała się Kalwaria Zebrzydowska, w której odbyło się otwarcie Szkoły Letniej w Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej. W panelu dyskusyjnym wziął udział m.in. Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej – Zbigniew Stradomski, wygłaszając wykład na temat: „Współpraca miasta z miejscem wpisanym na Listę UNESCO”:

 

 

„Kalwaria Zebrzydowska wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 1 grudnia 1999 roku, tworzy wyjątkowy krajobraz kulturowy, miejsce, w którym w harmonijny sposób połączono wartości przyrodnicze z duchowymi. Na zespół architektoniczno-parkowy składa się Bazylika, Klasztor OO. Bernardynów, Dróżki i przepięknie wpisana w otoczenie Kalwaria Zebrzydowska.

Miejsce to, uznane za dobro światowe stawia przed samorządem lokalnym duże wyzwanie w postaci jego ochrony i promocji.

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do ustawowych obowiązków samorządu lokalnego poprzez „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie”, a także zapobieganie „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w miarę ograniczonych możliwości budżetowych wspiera poprzez dofinansowanie prace konserwatorskie związanych z restauracją i renowacją zabytkowych budowli i ich wnętrz. Jednocześnie występuje o pozyskanie funduszy zewnętrznych na odnowę przydrożnych zabytkowych kapliczek, figur czy krzyży. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego, w obowiązującym na terenie Gminy planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowościach: Bugaj, Brody i miasto Kalwaria Zebrzydowska wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej. Nakłada to obowiązek konsultacji wszelakich prac budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ponadto kościoły i kaplice strefy UNESCO wpisano do „Rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego”.

 

 

Fakt zaistnienia na światowej liście UNESCO znacznie podniósł prestiż i rangę naszego miasta, odwiedza nas coraz więcej turystów. Wyzwaniem dla lokalnego samorządu jest tworzenie nowych miejsc parkingowych dla przyjezdnych, dbałość o wizerunek poprzez utrzymanie czystości i estetyki w mieście oraz dostęp turystów i pielgrzymów do informacji na temat miasta i gminy. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest uruchamianie Punktów Informacji Turystycznej. Skutkuje to pomocą samorządu w obsłudze ruchu turystycznego i wspólną promocją.

Systematycznie inwestujemy w poprawę infrastruktury drogowej, remont chodników i dróg na terenie miasta, w celu poprawy ciągu komunikacji pieszej łączącego miasto z Sanktuarium.

Podejmowane są działania promocyjne poprzez wspólne przedsięwzięcia samorządu i oo. Bernardynów – opiekunów zabytków UNESCO.

Dużym, cyklicznym, wieloletnim przedsięwzięciem w obszarze muzyki sakralnej jest organizacja i finansowanie Letnich Festiwali Muzycznych, gdzie koncerty odbywają się w zabytkowych wnętrzach kalwaryjskich kościołów i kaplic.

W Kalwarii istnieje tradycja uroczystych obchodów rocznic związanych z osobą błogosławionego Jana Pawła II, w ich organizację szczególnie zaangażowane są lokalne stowarzyszenia skupiające dzieci i młodzież.

Współpraca z miastami partnerskimi - Levoczą na Słowacji, gdzie zabytki również wpisane są na Listę UNESCO, Hameln w Niemczech oraz włoskim Bisceglie gdzie wszechobecny jest kult Matki Boskiej Anielskiej – jest dobrą okazją do wymiany doświadczeń i wspólnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także rozwoju turystyki.

Najnowszą inicjatywą Policji z Kalwarii Zebrzydowskiej jest ich współpraca z IPA (International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji). Dzięki takim działaniom nasze miasto staje się miejscem międzynarodowych spotkań członków tej organizacji.

Miejscem szczególnie cennym dla Kalwarii Zebrzydowskiej jest Wyższe Seminarium Duchowne. Studenci tej prestiżowej uczelni, czyli bracia klerycy czynnie uczestniczą w wychowaniu i edukacji naszej młodzieży w duchu wartości chrześcijańskiej.

Żródłem wiedzy przekazywanej młodemu pokoleniu w naszym mieście jest edukacja regionalna wywodząca się z historii i tradycji w szczególności miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturowego.

Samorząd intensywnie inwestuje w modernizacje i budowę bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej. Naszym celem jest udostępnianie jej turystom odwiedzającym Kalwarię Zebrzydowską.

Dużym wydarzeniem w życiu miasta i gminy jest wspólne świętowanie obchodów rocznic patriotycznych. Bazylika jest zawsze centralnym punktem tych uroczystości.

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszą się od niedawna organizowane przez lokalny samorząd we współpracy z Klasztorem wystawy, które są dużymi, cyklicznymi wydarzeniami z ciekawą oprawą artystyczną: np.: „Kalwaria Anielska”, „Wizyty Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej”, „Historia rzemiosła kalwaryjskiego” czy najnowsza „Historia pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej”

Zasłużonymi dla naszej Małej Ojczyzny są wybitni artyści, których życie i twórczość wpisuje się w historię naszego miasta. Jest ich wielu, wymienię tylko nielicznych, np. Wojciecha Weissa, Bronisława Chromego czy Jerzego Trelę.

Jako Burmistrz współpracuję z licznymi instytucjami i urzędami Obszar sportu, turystyki, kultury zacieśnił w ostatnich latach nasze relacje z Biblioteką Jagiellońską, Małopolskim Centrum Edukacji, Województwem Małopolskim poprzez projekt „Młodzież Pamięta”, a także. Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Pomimo ograniczonych środków finansowych corocznie wydajemy nowe materiały promocyjne umieszczając w nich logo UNESCO.

Cykliczne uroczystości religijne organizowane w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji świąt Wielkiej Nocy i Wniebowzięcia Matki Bożej są czasem kiedy lokalny samorząd zapewnia pomoc w ich obsłudze i organizacji w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i innych działań logistycznych. Wieloletnia, dobra współpraca z Klasztorem skutkuje dobrą opinią rzesz turystów i pielgrzymów odwiedzających Kalwarię.

Kalwaria jest miejscem wielu zjazdów, konferencji, i innych spotkań, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Jasko Burmistrz ustawicznie zabiegam aby ten ruch turystyczny przyczynił się do rozwoju gospodarczego i promocji naszego miasta”.