VIII Jesienny Rajd Przyjaciół Kalwarii

W sobotę 15 października 2011 r. na metę rajdu na stadion „Kalwarianka” przybyło około 100 uczestników tegorocznej imprezy turystycznej. Pogoda dopisała, nie padało, chociaż trochę było zimno. Rajd jak co roku zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przy współpracy Trzeciej Drużyny Harcerskiej „ Badyle” z Kalwarii Zebrzydowskiej.


Głównym celem organizacji Jesiennych Rajdów Przyjaciół Kalwarii jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i kulturą swojej „Małej Ojczyzny”, rozbudzenie wrażliwości na piękno okolic Kalwarii oraz kształtowanie nawyków do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Karty zgłoszenia na rajd złożyło pięć szkół:
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – z opiekunem Ireną Stela – Malina
Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach – opiekunami byli Urszula i Jerzy Zajdowie
Zespół Szkół nr 2 „Mechanik” w Wadowicach – opiekę sprawował Stefan Boryczko
Zespół Szkół nr 8 DH „Nasze ZOO” w Stanisławiu Dolnym – Kępki z drużynową Dorotą Sarapata.
Na mecie uczestnicy mogli brać udział w konkursie wiedzy o Kalwarii i radzie Zebrzydowskich oraz konkursach sprawnościowych.

W tegorocznym VIII Jesiennym Rajdzie Przyjaciół Kalwarii zwyciężyły drużyny:
I miejsce - zdobyła drużyna z Zebrzydowic 25 punktów.
II miejsce - zajęła drużyna z Kalwarii Zebrzydowskiej 23 punktów.
III miejsce - przypadło drużynie z Wadowic 22 punktów.
Drużyną ,które zdobyły największą ilość punktów wręczono pamiątkowe puchary.
Gratulacje i nagrody wręczał osobiści Burmistrz Zbigniew Stradomski, który wraz z zastępcą p.Haliną Cimer uczestniczyli w zakończeniu Rajdu.

W konkursie wiedzy nagrody książkowe otrzymali:
- za I miejsce – Magdalena Kurpiel i Michał Mróz z Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej im. Mikołaja Zebrzydowskiego,
- za II miejsce - Katarzyna Trela i Katarzyna Caputa z Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach
- za III miejsce – Neli Frys i Piotr Dobroski z Zespołu Szkół nr 2 Wadowice - Gorzeń .
W konkursie sprawnościowym zwyciężyli :w strzelaniu z wiatrówki pneumatycznej - konkurencja „Sokole oko”– Neli Frys z ZS nr 2 Wadowice, w rzutkach do tarczy (mistrz darta) Norbert Faber z ZS nr 8 Stanisław Dolny, w skakance –Jakub Kaleta (154 razy)z ZS nr 4 Zebrzydowice, w rzucie do celu – Norbert Faber 200p. z ZS nr 8 Stanisław Dolny.
Zwycięzcy konkurencji i zdobywcy drugich oraz trzecich miejsc otrzymali upominki.
Drużyny uczestniczące w rajdzie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a wszyscy uczestnicy otrzymały pamiątkowe plakietki oraz mogli posilić się ciepłą herbatą i drożdżówką.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu, a szczególnie:
- nauczycielom, - opiekunom grup szkolnych, - Centrum Kultury Sportu i Turystyki za udostępnienie boiska i lokalu, - Trzeciej Drużynie Harcerskiej „ Badyle” za sprawne przeprowadzenie konkurencji sportowych w VIII Jesiennego Rajdu Przyjaciół Kalwarii,
- Wiesławowi Hartl, - Członkom Zarządu Towarzystwa, którzy poświecili swój wolny czas dla młodzieży.