Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Miasta i Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej składa podziękowanie nauczycielom, a także wszystkim pracownikom szkół zaangażowanym w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
Panie Panowie
Drodzy Uczniowie
Po I rozbiorze Polski dla ratowania Rzeczypospolitej powołano do życia pierwsze Ministerstwo Oświaty – Komisję Edukacji Narodowej. Na tą pamiątkę w Polsce corocznie dzień 14 październik obchodzony jest jako święto nauczycieli. Samorząd Miasta i Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej poprzez tę uroczystość składa podziękowanie nauczycielom, a także wszystkim pracownikom szkół zaangażowanym w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży. Oni bowiem będą w przyszłości odpowiedzialni za losy naszej Ojczyzny. Owocem i efektem pracy nauczycieli są osiągnięcia ich wychowanków. Dlatego też tę dzisiejszą uroczystość łączymy z wręczeniem stypendiów naukowych dla 142 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z naszej gminy. Tego roku to już 2 grupa nagrodzonych uczniów. W roku szkolnym 2010/ 2011 uzyskali oni bardzo dobre wyniki w nauce a ponadto spełnili kryterium socjalne. Nagrodzeni są też najlepsi uczniowie z poszczególnych szkół. Od roku 2012 nagrody będą przyznawane na koniec każdego roku szkolnego, wg. nowego regulaminu, tylko za osiągnięcia naukowe.
Szanowni Państwo!
Dzisiejszy dzień to dobra okazja, aby podzielić się refleksją na temat realizacji zadań oświatowych w naszej gminie.
Cele, które realizujemy to poprawa bazy i wyposażenia szkół – na to zadanie przeznaczono kwotę 640 tys ,dodatkowo w II półroczu dokładamy z wypracowanych tegorocznych oszczędności jeszcze 600 tys. Dążąc do obniżenia kosztów utrzymania bazy, zapełniamy szkoły dziećmi uruchamiając przedszkola: w Podolanach, Barwałdzie Średnim, Kalwarii Zebrzydowskiej .
- obok przedszkoli powstają nowoczesne place zabaw z programu „Radosna szkoła”. W nowym 2012 roku środki z tzw. Akcyzy chcemy przeznaczyć na uruchomienie sieci świetlic – również ulokowanych w szkołach – które zapewnią opiekę do godzin wieczornych.
Planujemy rozbudowę bazy sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej powstanie nowoczesna hala sportowa i „Orlik Zimowy” a także w terenie wiejskim nowy „Orlik Letni”. Będziemy nadal dofinansowywać wakacyjne akcje kolonii letnich / i zimowych/. Kontynuujemy program „ już pływam” dla uczniów klas II SP
Troszcząc się o dzieci uzdolnione muzycznie rozpoznawany jest zamysł utworzenia w gminie Szkoły Muzycznej I Stopnia.
Oferta CKSiT będzie nakierowana na wyszukiwanie i rozwijanie talentów w środowisku dzieci i młodzieży oraz integracji społeczności miasta i sołectw.
Dziękuję nauczycielom za liczne sukcesy uczniów i różnorodne przedsięwzięcia głównie sportowe i artystyczne, które promują nasze miasto. Proszę o dalszą współpracę ,pomoc i zaangażowanie w wychowanie i edukację.Z okazji Święta zostali nagrodzeni nagrodą Burmistrza Miasta następujący dyrektorzy szkół i nauczyciele
Anna Machaj – ZS Nr 1 w Kalwarii Zeb.
Paweł Porzycki – Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach
Marian Dudoń – Zespół Szkół Nr 5 w Barwałdzie Górnym
Stanisława Czarniak – Zespół Szkół Nr 6 w Leńczach
Marek Zięba – Zespół Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym
Mirosława Oczkowska – dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych


ks. Piotr Derendal- Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zeb.
Dorota Skołyszewska – Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich
Barbara Kapuścińska Kawaler – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym
Barbara /Trela Kijas - Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zeb
Sabina Sarapata - Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zeb
Irena Moskwa - Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zeb
Marta Hordziej - Zespół Szkół Nr 2 w Brodach
Bogdan Oczkowski - Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim
Małgorzata Job Rozum - Zespół Szkół Nr 8 Stanisław DolnyPrzy okazji obchodów Święta Edukacji – Burmistrz Miasta po raz drugi w tym roku ufundował stypendia dla uczniów / za wyniki w nauce w roku szkolnym 2010/2011/
Stypendia otrzymali:

1. uczniowie z najwyższą średnią w szkole

 1. Wiktoria Kubas – ZS Nr 6 Leńcze
 2. Nikola Liszkiewicz – ZS Nr 6 Leńcze
 3. Magdalena Światłoń –ZS Nr 6 Leńcze
 4. Natalia Banaś – ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 5. Agnieszka Pająk – ZS Nr 8 Stanisłąw Dolny
 6. Weronika Filuś- SP Zarzyce Wielkie
 7. Ewa Brózda – ZS Nr 4 Zebrzydowice
 8. Paulina Handzlik – ZS Nr 4 Zebrzydowice
 9. Jan Zajda –ZS Nr 2 Brody
 10. Maria Chyczyńska – ZS Nr 2 Brody
 11. Weronika Wilczyńska – ZS Nr 3 Przytkowice
 12. Adrianna Opyrchał – ZS Nr 3 Przytkowice
 13. Alicja Adamczyk – ZS Nr 5 Barwałd Górny
 14. Maciej Góralczyk – ZS Nr 5 Barwałd Górny
 15. Maria Pacut – ZS Nt 7 Barwałd Średni
 16. Albert Łuczak – ZS Nr 7 Barwałd Średni
 17. Karolina Żeglińska – ZS Nr 1 Kalwaria Zebrzydowska
 18. Marta Malina ZS Nr 1 Kalwaria Zebrzydowska
 19. Patryk Kleszcz – ZSP Stanisław Dolny


2. zawodniczki UKS „ Meritus” za zdobycie V miejsca w finale ogólnopolskim w piłce nożnej dziewcząt otrzymały nagrody rzeczowe

 1. Wiktoria Bruzda – ZS Nr 2 Brody
 2. Sonia Jurka – ZS Nr 2 Brody
 3. Magdalena Syrek –ZS Nr 3 Przytkowice


3. zwycięzcy konkursu papieskiego – uczniowie szkoły podstawowej w Zarzycach Wielkich otrzymali nagrody rzeczowe

 1. Justyna Łężniak
 2. Michał Maślanka
 3. Radosław Kucharczyk


4. Uczniowie

 1. Kacper Kania Laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”
 2. Oskar Filek – za zajęcie III m. w Powiatowych Zawody Sportowych - otrzymali stypendia Burmistrza


5. Uczniowie ze średnią 5, 0 i więcej z Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach

 1. Sylwia Surówka –
 2. Mariusz Surówka –
 3. Dagmara Adamczyk
 4. Kacper Drozdowski
 5. Gabriel Kaźmierczak
 6. Mateusz Kucharczyk
 7. Kinga Madej
 8. Aleksandra Norek
 9. Wiktoria Kubas
 10. Agnieszka Kaleta
 11. Gabriela Nowak
 12. Joanna Skrzyńska
 13. Weronika Sekuła
 14. Michał Maślanka
 15. Paulina Wilkosz
 16. Sylwia Boro
 17. Magdalena Bułat
 18. Marta Pszczoła
 19. Aleksandra Tupta
 20. Małgorzata Filuś
 21. Joanna Kaleta
 22. Sylwia Kucharczyk
 23. Angelika Mrowiec
 24. Anna Palma oraz uczennica
 25. Gabriela Garlacz – SP Zarzyce Wielkie


Uczniowie ZS Nr 4 Zebrzydowice

 1. Klaudia Drożdż
 2. Katarzyna Caputa
 3. Karolina Drzyzga
 4. Kacper Godula
 5. Paulina Góralczyk
 6. Konrad Handzlik


Uczniowie ZS Nr 8 Stanisław Dolny

 1. Wiktoria Wiśniewska
 2. Kinga Smagło
 3. Natalia Banaś
 4. Zuzanna Jaworska
 5. Dominika Zamysłowska
 6. Joanna Kapuścińska
 7. Karolina Potoczak
 8. Agnieszka Pająk
 9. Natalia Opyrchał
 10. Danuta Musiał
 11. Karol Gawron
 12. Wiktoria Gaura


Uczniowie ZS Nr 1 w Kalwarii Zeb.

 1. Wiktoria Tabak
 2. Mateusz Wojcieszak
 3. Mikołaj Lenik


Uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolengo w Stanisławiu Dolnym

 1. Konrad Kasiarz
 2. Adrian Grudniewicz
 3. Julia Moskała
 4. Aleksandra Górny


Uczniowie ZS Nr 2 Brody

 1. Aleksandra Gasińska
 2. Wiktoria Bruzda
 3. Dominika Kosek
 4. Karolina Brózda
 5. Michał Skrzyński
 6. Marcelina Jodłowska
 7. Agnieszka Gasińska
 8. Karol Popielarz


Uczniowie ZS Nr 4 Zebrzydowice

 1. Karolina Wojnowska
 2. Katarzyna Trela
 3. Małgorzata Tatka


Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 Przytkowice

 1. Krzysztof Janik
 2. Aleksandra Łabędzka
 3. Szymon Mróz
 4. Patrycja Opyrchał
 5. Małgorzata Serwin
 6. Weronika Doktor
 7. Kinga Pamuła
 8. Justyna Żmija
 9. Aleksandra Kosowska
 10. Sandra Oleksy
 11. Karolina Motal
 12. Krystian Łężniak
 13. Ewa Serwin


Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 Barwałd Górny

 1. Emilia Zając
 2. Karolina Bliźniak


Uczniowie Zespołu Szkół Nr 7 Barwałd Średni

 1. Maciej Filek
 2. Maria Kalęba
 3. Kamil Zdebski


Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 Zebrzydowice

 1. Aldona Ryłko
 2. Monika Kosińska
 3. Ewa Zajda
 4. Ewelina Mirocha
 5. Adrianna Zawada
 6. Karolina Żmuda
 7. Oliwia Bubak
 8. Natalia Kudas
 9. Weronika Łyczak
 10. Patrycja Papież
 11. Wiktoria Schulhauser
 12. Klaudia Kopeć


Uczniowie ze średnią ocen 4,5- 4,9.

 1. Angelina Sekuła -ZS Nr 6 Leńcze
 2. Jakub Madeja -ZS Nr 6 Leńcze
 3. Gabriel Gołda- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 4. Ewelina Malik- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 5. wojciech Danek- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 6. Szymon Zacharski- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 7. Jakub Brózda- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 8. Joanna Adamik- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 9. Magdalena Sadłoń- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 10. Magdalena Wąsowicz- ZS Nr 8 Stanisław Dolny
 11. Aleksandra Adamczyk-ZS Nr 4 Zebrzydowice
 12. Magdalena Łyczak- ZS Nr 4 Zebrzydowice
 13. Magdalena Mucha- ZS Nr 4 Zebrzydowice
 14. Aldona Pająk – ZS Nr 4 Zebrzydowice
 15. Natalia Papież- ZS Nr 4 Zebrzydowice
 16. Justyna Salawa- ZS Nr 4 Zebrzydowice
 17. Rafał Zawilski – ZS Nr 4 Zebrzydowice
 18. Justyna Turek –ZS Nr 2 Brody
 19. Natalia Kurowska – ZS Nr 2 Brody
 20. Dominik Balcer – ZS Nr 3 Przytkowice
 21. Damian Rzeszutko – ZS Nr 3 Przytkowice
 22. Monika Skrzyńska- ZS Nr 3 Przytkowice
 23. Aleksandra Dyrga- ZS Nr 3 Przytkowice
 24. Aleksandra Kołodziej- ZS Nr 3 Przytkowice
 25. Joanna Zając – ZS Nr 5 Barwałd Górny
 26. Kamila Pytel- ZS Nr 5 Barwałd Górny
 27. Klaudia Szczechowicz- ZS Nr 5 Barwałd Górny
 28. Weronika Pacułt- ZS Nr 1 Kalwaria Zeb.
 29. Karolina Knapczyk - ZS Nr 1 Kalwaria Zeb
 30. Katarzyna Zajda –ZS Nr 4 Zebrzydowice