Pielgrzymka Rzemieślników

4 września 2011r. miała miejsce VI Pielgrzymka Rzemiosła Małopolski do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, której współorganizatorami byli Cech Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z KrakowaDnia 4 września 2011r. miała miejsce VI Pielgrzymka Rzemiosła Małopolski do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, której współorganizatorami byli Cech Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Krakowa.
Liczna grupa rzemieślników pielgrzymowanie rozpoczęła Drogą Krzyżową od kaplicy Piłata. Przed Pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II złożono kwiaty i zapalono znicze. Msza Święta
Udział w Pielgrzymce Rzemiosła Małopolski wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Dyrekcja Zespołu Szkół im. KEN z pocztem sztandarowym młodzieży, przedstawiciele Spółdzielni Rzemieślniczej Kalwarianka. Delegacje Starszyzny Cechowej z pocztami sztandarowymi Izby Rzemieślniczych Krakowa, Nowego Sącza oraz Cechów Rzemiosł Różnych z województwa małopolskiego i śląskiego.
Pielgrzymkę zakończono odprawieniem Mszy Świętej w intencji rzemieślników i ich rodzin koncelebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa nominata Damiana Muskusa w asyście Kustosza kalwaryjskiej Bazyliki o. Gracjana Kubicy.