Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Na okoliczność ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko do spraw architektury w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04.07.2011 r...

Kalwaria Zebrzydowska dnia 22.07.2011r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Na okoliczność ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko do spraw architektury w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04.07.2011 r. wpłynęła jedna oferta -– w ustalonym terminie. W wyniku wstępnej analizy komisja rekrutacyjna stwierdziła że oferta nie spełnia wymagań formalnych na w/w stanowisko pracy.


Z uwagi na powyższe zostanie ogłoszony ponowny nabór.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
(-) mgr Halina Cimer