Najnowsze wydarzenia

Nabór na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

czytaj dalej »

Znaleziono psa

Znaleziono zadbanego psa rasy mieszanej w miejscowości Brody. Informację o aktualnym miejscu przebywania psa można uzyskać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pok. nr 18 oraz pod numerem telefonu: 33 8766 003

czytaj dalej »

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr  XX/238/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniżej informacja o zmianie wysokości stawek obowiązujących od 1 kwietnia 2017 r.

 

czytaj dalej »

Złóż PIT w Urzędzie Miasta

W Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowany zostanie punkt pomocy podatnikom, którzy zainteresowani są złożeniem zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub papierowej. Zeznania przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 10 (I piętro) w dniu 27 marca 2017 w godz. 8.00-14.00.

czytaj dalej »

Z Radnym Wojewódzkim o promocji Gminy

Pan Rafał Stuglik Radny Wojewódzki, Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Wadowickiego gościł u Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego.

czytaj dalej »

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Zarzycach Wielkich

W dniu 18.03. 2017 roku w Domu Strażaka w Zarzycach Wielkich odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

czytaj dalej »

Warsztaty rewitalizacyjne

 Szanowni Państwo, zachęcamy Mieszkańców Gminy i zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w warsztatach będących kontynuacją ustaleń wspólnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, budynek – „Stare Kino”, przy ulicy Mickiewicza 4, w dniu 22.03.2017 roku, w godz. od 12.00 do 15.00.

czytaj dalej »

Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina przedsiębiorcom o ciążących obowiązkach, wynikających z przepisów prawa, z zakresu: baterii i akumulatorów, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki opakowaniami, opłaty produktowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, udostępnienia informacji o środowisku, składania dokumentów.

czytaj dalej »

Rusza akcja "Szybki PIT"

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.

czytaj dalej »

Dzień sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta w poniedziałek 13 marca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty zaprosił do Urzędu Miasta sołtysów z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

czytaj dalej »

O bezpieczeństwie w ciągu drogi krajowej

W dniu 8 marca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wizytował u pani dyrektor Agnieszki Wachowskiej zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

czytaj dalej »

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Stanisławiu Dolnym

W dniu 11.03. 2017 roku w Domu Strażaka w Stanisławiu Dolnym odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

czytaj dalej »

Dzień kobiet w Leńczach i Zarzycach Wielkich

W dniu 11 marca do remizy OSP w Leńczach licznie przybyły Panie z Koła Gospodyń na cyklicznie organizowane spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

czytaj dalej »

Informacja na temat Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

 

czytaj dalej »

Kolejna premiera książki Joanny Szarańskiej

Po raz trzeci w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej swoją książkę prezentowała Joanna Szarańska, mieszkanka Przytkowic.

czytaj dalej »

Wyjątkowy koncert z okazji wyjątkowego święta

To był wyjątkowy wieczór! Z okazji Dnia Kobiet burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Burdek zaprosili na koncert Jolanty Jaszkowskiej. Były życzenia, wspomnienia, a przede wszystkim prawie dwie godziny wspaniałej muzyki w wykonaniu tej warszawskiej artystki.

czytaj dalej »

Wielki Post w „polskiej Jerozolimie”

Tradycyjne nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej, modlitwy w kaplicach dróżkowych, pielgrzymki pokutne i liczne Drogi Krzyżowe – w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej czas Wielkiego Postu jest szczególnie intensywny. Jego zwieńczenie stanowi Chwalebne Misterium Męki Pańskiej, które co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy.

czytaj dalej »

Otwórz serce dla Adasia

W Zespole Szkół w Przytkowicach odbył się Koncert Charytatywny pod hasłem „Otwórz serce dla Adasia!”. W przygotowanie koncertu zaangażowało się szerokie grono nauczycieli, którzy, poza organizacją, wykonali słynną La Bambę, częściowo w orginale, a częściowo z autorskim tekstem „dla Adasia”.

czytaj dalej »

Uczę się ratować razem z mamą

W Zespole Szkól nr 6  Leńczach w klasie II Szkoły Podstawowej  realizowana jest innowacja pedagogiczna  pt:  „ Uczę się ratować razem z mamą”. Uczestniczą w niej chętni rodzice , którzy razem z dziećmi poznają zasady udzielania pierwszej pomocy.

czytaj dalej »

Konkurs plastyczny "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia" - zmiana regulaminu

W związku z prośbami szkół biorących udział w konkursie, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano zmiany Regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn.: „Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia”, w zakresie terminu składania prac oraz rozstrzygnięcia.

czytaj dalej »

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Brody

W dniu 04.03. 2017 roku w Domu Strażaka w Brodach odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

czytaj dalej »

Gminny Program Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 oraz organizowanych spotkaniach w sprawie zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach.

czytaj dalej »

Konkurs plastyczny "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia"

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, znajdujących się w wyznaczonych obszarach zdegradowanych (tj. Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół nr 2 w Brodach, Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zespół Szkół nr 6 w Leńczach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym), do udziału w konkursie plastycznym "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia".

czytaj dalej »

Dołożyli cegiełkę do budowy nowego domu

W sobotę Turniej piłki siatkowej, w niedzielę Turniej piłki nożnej a do tego wielki mecz charytatywny TVP Kraków – Bernardyni, licytacje, to wszystko dla rodziny z Przytkowic, która w pożarze straciła dom.

czytaj dalej »

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalwaria Zebrzydowka

W dniu 25 lutego  2017 roku w Domu Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Szanowni Państwo, na podstawie art. 11, ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Mikołaj Zebrzydowski ogłosił świętowanie Jubileuszu 400-lecia lokacji miasta

Mikołaj Zebrzydowski przejął władze w Kalwarii Zebrzydowskiej, otrzymał klucze do miasta, podpisał odpowiedni akt ogłaszając świętowanie Jubileuszu 400-lecia lokacji miasta.

czytaj dalej »

Spotkania w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

EKOLogiczna Gmina. Ogrzewamy z głową

W dniu 22.02.2017 Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała certyfikat „EKOLogiczna Gmina. Ogrzewamy z głową ” przyznawany przez grupę ekspertów Polskiej Izby Ekologicznej oraz Platformę Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe.

czytaj dalej »

Zakończono perlustrację gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że zakończył spis oraz kontrolę gospodarstw w Gminie Kalwaria Zebrzydowska, przeprowadzone w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

czytaj dalej »

Strona 1 z 5