Najnowsze wydarzenia

Wyjazd do teatru z CKSiT

Zapraszamy do teatru „Bagatela” na spektakl „Prawda o zdradzie”. Wyjazd 30 października. Zapisy w „Starym Kinie”.

czytaj dalej »

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Firma EMPOL ogłasza, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą w miesiącu październiku 2015 r. według sporządzonego harmonogramu.

czytaj dalej »

Oleje jadalne i ich wpływ na naze zdrowie

Zapraszamy wszystkich na spotkanie Akademii Wcześniej Urodzonych. 13. października o 17:00 w Starym Kinie rozmawiać będziemy o olejach jadalnych i ich wpływie na nasze życie i zdrowie.

czytaj dalej »

Talenty 2015

Zapraszamy na XV Festiwal Artystyczny ,,Talenty 2015″, który odbędzie się 27,28 i 29.10.2015 r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Broniewskiego 3.

Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych. Ma wyłonić autentyczne talenty: wokalne, muzyczne, teatralne, taneczne, recytatorskie, plastyczne, literackie, i fotograficzno – filmowe .

czytaj dalej »

Obchody Jubileuszowe ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej

26 września nasza szkoła świętowała jubileusz 70-lecia powstania placówki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w klasztorze oo. Bernardynów, której przewodniczył dziekan ks. Wiesław Cygan, a koncelebrowali księża- absolwenci i katechizujący. Homilię wygłosił kustosz sanktuarium – o. Azariasz Hess, który w pięknych słowach przybliżył nie tylko historię, ale przede wszystkim misję szkoły i ideały, którymi się kieruje.

czytaj dalej »

Zapraszamy do udziału w Projekcie "Akcja: e-motywacja"

Akcja: e-motywacja to 6 inspirujących, wirtualnych spotkań – „przy kawie” i w kreatywnej atmosferze. Wideokonferencje będą odbywać się w czwartki o godzinie 11:00 od września do grudnia 2015 r., średnio dwa razy w miesiącu.

czytaj dalej »

IPA Kalwaria Zebrzydowska na XX-leciu powstania Regionu IPA Doboj w Bośni i Hercegowinie

W dniach 11-13 września 2015 roku, delegacja policjantów należących do stowarzyszenia IPA Kalwaria Zebrzydowska w odezwie na specjalne zaproszenie, udała się do Bośni i Hercegowiny na obchody XX lecia powstania Regionu IPA Doboj.

czytaj dalej »

Odbiór robót na Cedronie

W dniu 22 września 2015 r. miał miejsce odbiór końcowy robót konserwacyjnych na uregulowanym odcinku potoku Cedron pomiędzy mostem na drodze krajowej i „Mostem Anielskim” w miejscowości Brody.

czytaj dalej »

Odblaskowa Szkoła

W roku szkolnym 2015/2016 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po raz kolejny przystąpił do realizacji zadań wynikających z małopolskiego programu pod hasłem „Odblaskowa Szkoła".

czytaj dalej »

Spotkanie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

W ubiegłą sobotę przy Orliku w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

czytaj dalej »

Informacja dotycząca zabezpieczenia mieszkania poszkodowanym

W dniu 16 września 2015 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty w obecności Pani Doroty Pocztowskiej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Pana Grzegorza Pasternaka p.o. Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kierownika Referatu w Urzędzie Miasta Stanisława Koska spotkał się z Państwem Giełdoń, poszkodowanymi w czasie wichury, jaka miała miejsce w lipcu br.

czytaj dalej »

Spotkanie w sprawie parkingu w Brodach

W dniu 15 września 2015 r. odbyło się spotkanie terenowe z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Janem Janczykowskim, które miało na celu przedstawienie koncepcji lokalizacji parkingu w Brodach

czytaj dalej »

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 23 września do 2 października 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

czytaj dalej »

Wmurowanie kamienia węgielnego na budowie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie

W dniu 18.09.2015r. w Zakrzowie dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego na budowie Inkubatora Kuchennego.

czytaj dalej »

Narodowe czytanie "Lalki" B. Prusa w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach

W dniu 4.09.2015 biblioteka szkolna przeprowadziła ogólnopolską akcję ”Narodowe Czytanie”. W tym roku czytanym dziełem była „Lalka” Bolesława Prusa.

czytaj dalej »

Wymiana zbiorników wodnych w Stanisławiu Dolnym

W dniu 15 września 2015 r. został przeprowadzony przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej rekonesans terenowy w związku z realizacją zadania: wymiana dwóch zbiorników wodnych w Stanisławiu Dolnym Dolany.

czytaj dalej »

By zdrowie było...

Zapraszamy na jarmark z Fundacją "Oaza Życzliwości", który odbędzie się 3 października 2015 r. w Przytkowicach. W programie przewidziano degustacje zdrowych potraw, warsztaty prozdrowotne, pokazy ćwiczeń, bezpłatne badania ciśnienia i poziomu cukru oraz atrakcje dla najmłodszych.

czytaj dalej »

Oddano plac budowy pod nową salę gimnastyczną w Stanisławiu Dolnym

W dniu 14 września 2015 roku została podpisana umowa z firmą Usługi Budowlane GRESMAR Stanisław Chodacki z Wielkich Dróg, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn.: Rozbudowa szkoły – budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny.

czytaj dalej »

Dożynkowe spotkanie integracyjne

12 września 2015 r., już po raz drugi w Zebrzydowicach, odbyły się „Dożynkowe Spotkania Integracyjne” organizowane przez Konwent oo. Bonifratrów we współpracy z Gminą Kalwaria Zebrzydowska. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Zebrzydowicach.

czytaj dalej »

Święto Ziemniaka w Barwałdzie Średnim

W dniu 6 września 2015 roku w Barwałdzie Średnim odbył się III Piknik rodzinny z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Barwałd Średni, Koło Gospodyń Swojskie Klimaty oraz Rada Sołecka Barwałd Średni.

czytaj dalej »

Startuje XVI edycja Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.

czytaj dalej »

Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemieślników i Kupców

Z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowano w dniu 5 września 2015 r. X Jubileuszową Pielgrzymkę Rzemiosła do Sanktuarium Kalwaryjskiego, która po raz pierwszy miała zasięg ogólnopolski.

czytaj dalej »

Czytanie w Małopolsce - lubię to!

Stowarzyszenie „Raciechowice 2005” zaprasza wszystkie szkoły, a także biblioteki i przedszkola z powiatów: myślenickiego, suskiego, oświęcimskiego i wadowickiego do udziału w projekcie „Czytanie w Małopolsce – lubię to!”. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4 – 15 lat. Chcemy was zachęcić do czytania literatury, w  szczególności „pozaszkolnej”.

czytaj dalej »

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.), w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

 

czytaj dalej »

APEL DO LUDZI DOBRYCH SERC

Apel do ludzi dobrych serc o pomoc dla rodziny, z Gminy Kalwaria Zebrzydowska, poszkodowanej w wyniku silnego wiatru i opadów deszczu.

czytaj dalej »

Strona 1 z 2