Najnowsze wydarzenia

Spotkanie w sprawie zbiorników wodnych

W dniu 9 kwietnia 2015 r. odbyło się w tutejszym Urzędzie Miasta kolejne spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z Panem Prezesem Spółki Wodnej w Stanisławiu Dolnym oraz Zarządem Spółki, Panią Sołtys Sołectwa Stanisław Dolny - Dolany oraz Radą Sołecką.

czytaj dalej »

Koncert Eleni

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają na koncert Eleni, który odbędzie się 26 kwietnia 2015 r. o godz. 19:00 w kalwaryjskiej Sali Widowiskowej. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Starym Kinie przy ul. Mickiewicza 4.

czytaj dalej »

I ty możesz zostać ratownikiem

Turniej jest organizowany od siedmiu lat. Organizatorem turnieju jest Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach. Celem turnieju jest propagowanie i popularyzacja wśród uczniów i nauczycieli gimnazjów wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a turniej polega na współzawodnictwie młodzieży w konkurencjach wchodzących w skład turnieju.

czytaj dalej »

Spotkanie z przedsiębiorcami

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza wszystkich przedsiębiorców z miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska na spotkanie w sprawie możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz funkcjonowania strefy ekonomicznej. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 13:00 w Starym Kinie.

czytaj dalej »

Przebudowa skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, św. Floriana i Polesie

W następstwie podjętych przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej działań, w dniu 15 kwietnia 2015 r. do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wpłynął projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 52 (ul. Jagiellońska) z drogą powiatową nr 1782K (ul. św. Floriana) i drogą gminną (ul. Podlesie) w m. Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Powrót "Wiadomości Kalwaryjskich"

Po długiej przerwie Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowała o wznowieniu wydawania "Wiadomości Kalwaryjskich", które początkowo będą ukazywać się nieregularnie. Najnowszy numer można nabyć w kilkunastu miejscach naszej gminy.

czytaj dalej »

Parafialny Klub Sportowy Św. Józef mistrzem Małopolski w piłce nożnej

W sobotę 11 kwietnia 2015 r. na hali sportowej w Zielonkach odbyły się Igrzyska Małopolski Parafialnych Klubów Sportowych w piłce nożnej, na które przyjechały najlepsze kluby z naszego województwa.

czytaj dalej »

Kalwaryjska Liga Orlika sezon 2015

Na obiekcje rekreacyjno-sportowym Orlik w Kalwarii Zebrzydowskiej jak co roku 15 maja zostanie zainaugurowana Kalwaryjska Liga Orlika. Jest to amatorska liga stworzona przez Animatorów pracujących na Orliku dla ludzi, którzy chcą na sportowo i w dobrym towarzystwie spędzić czas.

czytaj dalej »

Ankieta podatkowa BAS

Biuro Analiz Sejmowych przygotowało ankietę, której celem jest uzyskanie danych pozwalających na ocenę prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności. Chodzi przy tym o ocenę konkretnych rozwiązań prawnych, dlatego też dokonany podział nie ogranicza się do wyodrębnienia poszczególnych zagadnień, czy też ich grup, ale umożliwia każdemu respondentowi wypowiedzenie się o każdym artykule konkretnej ustawy według ściśle określonych kryteriów.

czytaj dalej »

Obrona Terytorialna w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 7 kwietnia 2015 roku Burmistrz Miasta dr hab. inż. Augustyn Ormanty wraz z pracownikiem Urzędu zajmującym się zarządzaniem kryzysowym, sprawami obronnymi i obroną cywilną na terenie Gminy - ppłk rez. mgr inż. Sławomirem Gołotą zostali zaproszeni na spotkanie do telewizji Kraków.

czytaj dalej »

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

W związku z rozpoczętą ankietyzacją w zakresie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w budynkach znajdujących się w na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że na terenie gminy organizowane są spotkania z przedstawicielami firmy przeprowadzającej ankietyzację.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie dla podróżujących

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Tunezji:

czytaj dalej »

Koncert Wiosenny

Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają na koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Zaginął owczarek niemiecki

Dnia 30.03.2015 w Woli Radziszowskiej zaginął roczny, krótkowłosy owczarek niemiecki. Wabi się Riko i ma łagodne usposobienie. Dla uczciwego znalazcy przewidziana jest nagroda.

czytaj dalej »

Z wizytą w Zarządzie Województwa Małopolskiego

W dniu 7 kwietnia 2015 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z radnymi z miejscowości Zebrzydowice i Przytkowice wizytował u pana Jacka Krupy – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Tematem spotkania było omówienie możliwości zwiększenia środków dla finansowania zadań związanych z budową chodników dla pieszych oraz remontem nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w miejscowościach Zebrzydowice i Przytkowice.

czytaj dalej »

SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do rejestracji w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta [16.04.2015]

16 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10.00 – 14.30 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie będzie prowadził akcję rejestracji pacjentów do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (wydawanie loginów i haseł).

czytaj dalej »

Sukcesy młodych programistów z Przytkowic

Swoją przygodę z Baltie uczniowie naszej szkoły rozpoczęli we wrześniu 2014 roku. Pierwsze kroki w tym programie stawiali na lekcjach zajęć komputerowych. Siedmioro uczniów z ZS nr 3 w Przytkowicach tak programowanie zafascynowało, że postanowili spróbować swoich sił w Małopolskim Konkursie Informatycznym.

czytaj dalej »

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery z procesów spalania paliw w indywidualnych kotłowniach i piecach na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Rekonesans stanu dróg

W dniach 23 i 31 marca 2015 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, w odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców, dokonał objazdu terenowego dróg gminnych w miejscowościach Brody, Zarzyce Wielkie, Leńcze, Podolany, Zarzyce Małe i Przytkowice.

czytaj dalej »

Spotkanie rekrutacyjne Obrony Terytorialnej

W dniu 31 marca 2015 r. od godz. 17.30 w sali parafialnej przy plebani św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się pierwsze spotkanie ochotników z gminy Kalwaria Zebrzydowska, mających ochotę wstąpić do nowo zakładanego oddziału OT „Skała”.

czytaj dalej »

Wizyta Pułkownika Fałkowskiego

W dniu 26 marca 2015 roku, podczas sesji Rady Miejskiej, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu płk Wojciech Fałkowski oraz Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty,

czytaj dalej »

Narodowy Dzień Życia

W ramach obchodów Narodowego Dnia Życia, ustanowionego Uchwalą Sejmu RP na 24 marca, w dniu 26 marca 2015 r. w Sali Widowiskowej w Kalwarii Zebrzydowskiej miała miejsce prelekcja, którą wygłosił Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka – dr inż. Antoni Zięba.

czytaj dalej »

Spotkanie w sprawie drogi do projektowanego cmentarza w Barwałdzie Górnym

W dniu 21 marca 2015 r. odbyło się spotkanie terenowe z udziałem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Radnych Rady Miejskiej p. Piotra Janusiewicza i Tadeusza Wilka, przedstawicieli Rady Sołeckiej, kierownika Wydziału Dróg Powiatowych p. Stanisławy Pamuły i księdza proboszcza Krzysztofa Rudzika w sprawie budowy drogi do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny.

czytaj dalej »

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ponownie przypomina, że z dniem 01 stycznia 2015 r. zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (pozostałe odpady, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać), które są odbierane dwa razy w miesiącu, według harmonogramu http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/dokumenty/odpady2015.pdf

Zwracamy szczególną uwagę, że w pierwszym terminie odbierane są odpady komunalne zarówno segregowane jak i zmieszane, natomiast w drugim terminie odbierane są tylko odpady zmieszane.

Jednocześnie przypominamy o wystawianiu odpadów komunalnych przed posesję najpóźniej do godziny 700.

czytaj dalej »