Najnowsze wydarzenia

Dlaczego kolej?

W czwartek 26 marca 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. St. Wyspiańskiego odbyło się spotkanie z okazji 130 rocznicy otwarcia linii kolejowej przez Kalwarię.

czytaj dalej »

Busem do Marzeń, czyli jak Kalwaria dotrze na koniec świata

4 busy, 4 kontynenty, 50 krajów, 50 000 kilometrów. O czym mowa? O Busie do Marzeń - projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie GPS Kalwaria we współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami rozsianymi po całym świecie.

czytaj dalej »

Odznaczenie dla Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej

Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Głównego Ligii Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek nadał złoty medal za zasługi na rzecz Ligii Obrony Kraju ppłk rez. Augustynowi Ormantemu.

czytaj dalej »

Spotkanie w sprawie drogi do projektowanego cmentarza w Barwałdzie Górnym

W dniu 21 marca 2015 r. odbyło się spotkanie terenowe z udziałem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Radnych Rady Miejskiej p. Piotra Janusiewicza i Tadeusza Wilka, przedstawicieli Rady Sołeckiej, kierownika Wydziału Dróg Powiatowych p. Stanisławy Pamuły i księdza proboszcza Krzysztofa Rudzika w sprawie budowy drogi do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny.

czytaj dalej »

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w MZWiK

Dnia 23.03.2015 r. w siedzibie  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Na Zgromadzenie przybył jedyny wspólnik - Gmina Kalwaria Zebrzydowska reprezentowana przez Burmistrza Miasta - oraz zaproszeni goście.

czytaj dalej »

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ponownie przypomina, że z dniem 01 stycznia 2015 r. zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (pozostałe odpady, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać), które są odbierane dwa razy w miesiącu, według harmonogramu http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/dokumenty/odpady2015.pdf

Zwracamy szczególną uwagę, że w pierwszym terminie odbierane są odpady komunalne zarówno segregowane jak i zmieszane, natomiast w drugim terminie odbierane są tylko odpady zmieszane.

Jednocześnie przypominamy o wystawianiu odpadów komunalnych przed posesję najpóźniej do godziny 700.

czytaj dalej »

Zebranie wiejskie w Leńczach

W dniu 22 marca 2015 r. w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Leńcze.

czytaj dalej »

Świąteczne życzenia od kardynała Dziwisza

 

czytaj dalej »

Turniej piłkarski

W dniach 21 – 22 marca br. odbył się Międzygminny Turniej Piłkarskich Drużyn Młodzieżowych z terenu LGD (Stryszów, Mucharz, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska) zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy Stanisławianka ze Stanisławia Dolnego.

czytaj dalej »

Malarstwo papierowe w CKSiT

20 marca 2015 r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się wernisaż wystawy Albina Talika.

czytaj dalej »

IPA Region Kalwaria Zebrzydowska włącza się w akcję "Ołówek dla Afryki"

W lutym bieżącego roku poznańska Fundacja Redemptoris Missio rozpoczęła drugą edycję akcji „Ołówek dla Afryki”. W czasie jej trwania zbierane były przybory szkolne, które zostaną przekazane misjonarzom przebywającym w najbiedniejszych krajach świata, z kolei oni rozdzielą je pomiędzy potrzebujące dzieci.

czytaj dalej »

Zebranie wiejskie w Stanisławiu Dolnym

W dniu 15 marca 2015 r. w Zespole Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym - Kępkach odbyło się Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Stanisław Dolny. W Zebraniu tym udział wzięli: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki, radny Rady Miejskiej Mirosław Faber.

czytaj dalej »

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Barwałd Górny

14 marca 2015 r. w Domu Strażaka w Barwałdzie Górnym odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście:

czytaj dalej »

Informacja o dokonanych odbiorach inwestycyjnych

W dniu 16.03.2015 r. dokonano odbioru robót remontowych budynku „Agronomówka” w Leńczach. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Kobiela DOM-PLAST ze Skawiny.
Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 106.052,63 zł brutto.

czytaj dalej »

Kalwaria ART rusza z tenisem

Zima przechodzi do historii, a najcieplejsza pora roku już na horyzoncie. Warto pomyśleć o swojej formie fizycznej, która po długiej i szarej zimie – przeważnie nie za dobrze wygląda. Dobrym pomysłem na walkę z negatywnymi skutkami zimy jest aktywność fizyczna, np. coraz bardziej popularny w naszym kraju – tenis.

czytaj dalej »

Afrodyzjaki od rolnika

Zapraszamy na targi lokalnej żywności "AFRODYZJAKI OD ROLNIKA - SMAKI WIELKANOCY", które odbędą się 28 marca (sobota) w Kalwarii Zebrzydowskiej i 29 marca (niedziela) w Lanckoronie. Podczas targów zostaną przeprowadzone warsztaty wielkanocne i bedzie można złożyć zamówienie na tradycyjne potrawy świąteczne.

czytaj dalej »

Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego

16 marca 2015 r. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego.

czytaj dalej »

Dzień Kobiet w Leńczach

Dnia 14 marca 2015 r. w Leńczach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet połączone z pokazem gastronomicznym, które prowadziła pani Jadwiga Sopicka.

czytaj dalej »

Spotkanie z Marszałkiem Stanisławem Sorysem

W dniu 13 marca br. w Kalwarii Zebrzydowskiej wizytę złożył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys.

czytaj dalej »

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w Kalwarii Zebrzydowskiej

W poniedziałek, 9 marca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty gościł Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ministrowi towarzyszył Wicewojewoda Małopolski Wojciech Szczepanik.

czytaj dalej »

Obrona Terytorialna w Kalwarii Zebrzydowskiej

Z inicjatywy Bartosza Gałkowskiego, rozpoczyna działalność Obrona Terytorialna w naszej gminie. Wpisuję się to w ogólnopolski, powszechny trend zawiązywania i budowy podobnych oddziałów w całym kraju.

czytaj dalej »

Informacja

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Sowińskiego 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej - baza P.K. "Kalteks" Sp. z o.o., czynny jest:
od wtorku do piątku, w godzinach od 6:30 do 14:30,
w każdy poniedziałek w godzinach 6:30 do 16:00
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 7:00 do 13:00.

czytaj dalej »

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,,Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych’’ w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

czytaj dalej »

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015

 

czytaj dalej »